O NAMA

Mi smo privredno društvo za izradu Akta o proceni rizika, vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Na vaš zahtev snimamo organizaciju i pojedinačna radna mesta za koja predlažemo najefikasnije mere zaštite, u skladu sa zakonom i vašim mogućnostima. Pružamo sigurnu, kvalitetnu i efikasnu uslugu u skladu sa zakonskim propisima, evropskim standardima kao i dobrom praksom.

 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  AKT O PROCENI RIZIKA
  Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
  Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  Uputstva za bezbedan i zdrav rad

  Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  Kontinuirana usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu

  U skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br.101/05)

 • ZAŠTITA OD POŽARA

  NORMATIVNI AKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

  Obuka iz oblasti PPZ
  Kontinuirana usluga lica za zastitu od pozara

  Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  U skladu za odredbama Zakona o zaštiti od požara(Sl.glasnik RS,br 111/09)

Odlikujemo se visokom stručnošću i značajnim iskustvom u obavljanju poslova iz osnovne delatnosti

PONUDA

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

ZAŠTITA OD POŽARA

ZAHTEV ZA PONUDOM

KONTAKTIRAJTE NAS

PODACI

RAČUN: 205-165426-62

MATIČNI BROJ: 20715448

PODACI

RAČUN: 205-165426-62

MATIČNI BROJ: 20715448

TELEFON

+381 11 2778 088

+381 63 7708 068

TELEFON

+381 11 2778 088

+381 63 7708 068

EMAIL

office@beoprofsistem.rs

beoprofsistem@gmail.com

EMAIL

office@beoprofsistem.rs

beoprofsistem@gmail.com